Tag: Jazz Camp

Jazzový workshop Jazz Camp 2023

jazz camp 2023

Už v júli 2023 sa bude konať jazzový workshop s názvom "Jazz Camp 2023" pod vedením jazzového trumpetistu MgA. Lukáša Oravca, ktorý má okrem bohatej koncertnej praxe aj pomerne početné študijné skúsenosti z akademického prostredia ako aj pedagogickú prax zo všetkých stupňov hudobných škôl. Každý študent absolvuje individuálne hodiny a kolektívne vyučovanie.  Uchádzači sa môžu prihlásiť, alebo...