Jazzový workshop Jazz Camp 2023

jazz camp 2023

Už v júli 2023 sa bude konať jazzový workshop s názvom “Jazz Camp 2023” pod vedením jazzového trumpetistu MgA. Lukáša Oravca, ktorý má okrem bohatej koncertnej praxe aj pomerne početné študijné skúsenosti z akademického prostredia ako aj pedagogickú prax zo všetkých stupňov hudobných škôl. Každý študent absolvuje individuálne hodiny a kolektívne vyučovanie. 

Uchádzači sa môžu prihlásiť, alebo bližšie informovať na emailovej adrese jazzvisegrad@gmail.com

Termíny konania sú: 3. – 6. července v Brne a 17. – 20. júla v Žiline.

Jazz Camp 2023 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Hudobné Centrum a SOZA.

Spotify: https://sptfy.com/

Youtube: https://www.youtube.com/

Instagram: https://www.instagram.com/

www: http://www.lukasoravec.com/

Facebook: https://www.facebook.com/

jazz camp 2023 poster 0

Videá

Zdroj: TS OZ Gig