Tag: Kamil Mikulčík

Pocta slovenskému básnikovi Miroslavovi Válkovi v podaní skupiny Pacora trio

Pocta slovenskému básnikovi Miroslavovi Válkovi v podaní skupiny Pacora trio BOMBING

Jeden z najväčších slovenských básnikov, Miroslav Válek, sa narodil v Trnave 17. júla 1927. Takmer 20 rokov pôsobil ako minister kultúry Slovenskej socialistickej republiky. Pôsobenie na takomto poste v takých zložitých časoch, ako bolo obdobie tzv. normalizácie, prinieslo na Válka rôzne pohľady. Predovšetkým v 90-ich rokoch, hneď po jeho smrti,...