Pocta slovenskému básnikovi Miroslavovi Válkovi v podaní skupiny Pacora trio

Pocta slovenskému básnikovi Miroslavovi Válkovi v podaní skupiny Pacora trio BOMBING

Jeden z najväčších slovenských básnikov, Miroslav Válek, sa narodil v Trnave 17. júla 1927. Takmer 20 rokov pôsobil ako minister kultúry Slovenskej socialistickej republiky. Pôsobenie na takomto poste v takých zložitých časoch, ako bolo obdobie tzv. normalizácie, prinieslo na Válka rôzne pohľady.

Predovšetkým v 90-ich rokoch, hneď po jeho smrti, prevládal viac negativistickejší názor na túto významnú slovenskú osobnosť. V posledných rokoch sa s odstupom času však pohľad na Válka ako politika berie menej emotívne. V triezvom historickom posúdení vychádza najavo skutočnosť, že Válek aj v zložitom postavení ministra komunistického režimu bol pre slovenskú kultúru veľkým prínosom.

Ešte asi istý čas potrvá, kým sa na Slovensku objaví ulica či námestie pomenovaná po tomto géniovi slovenskej poézie. Koncert v trnavskej Synagóge – Centre súčasného umenia bol hudobnou poctou trnavčanovi Miroslavovi Válkovi. Jeho básne sú vyjadrením jeho najhlbších a najúprimnejších pocitov, ktoré prežíva každý človek. Preto sú a budú vždy aktuálne.

Na koncerte odzneli zhudobnené básne Miroslava Válka z albumu Dáma v rýchliku. Autorom hudby je trnavčan Stanislav Šurin, interpretom trnavčan Kamil Mikulčík a zostava excelentných muzikantov súboru Pacora trio (Stanislav Palúch – husle, Marcel Comendant – cimbal, Róbert Ragan – kontrabas).

 

Foto: Richard Lutzbauer