POHODA F(LOVERS) – Pomôžte vytvoriť záhradu v srdci areálu

share on:
POHODA F(LOVERS) – Pomôžte vytvoriť záhradu v srdci areálu BOMBING 2

Každoročne v tomto čase začínajú organizátori pripravovať pôdu v srdci festivalového areálu. “Pre ďalší rozvoj letiska žiaľ tento rok kvetinovú lúku vysadiť nemôžeme. Kvety ale k Pohode podľa nás neodmysliteľne patria. Preto by sme vás chceli požiadať, aby ste nám pomohli spoločne vytvoriť uprostred Pohody dočasnú kvetinovú záhradu.

Ako na to?

Pohoda tým pozýva každého, aby so sebou na letisko priniesol vlastné kvety. Vezmite si črepník, zem, semená a vodu a zasaďte svoje obľúbené kvety. Nie ste si istí, ako s tým začať? Pozrite si video, ako agronomický tím Pohoďákov v zložení Michal Sládek a Monika Satková vysadili prvý kvet v kancelárii Pohody (ako inak, slnečnicu).

POHODA (F)LOVERS – pomôžte nám vytvoriť záhradu v srdci areálu

Každoročne v tomto čase začíname pripravovať pôdu v srdci nášho areálu. Pre ďalší rozvoj letiska žiaľ tento rok kvetinovú lúku vysadiť nemôžeme. Kvety ale k Pohode podľa nás neodmysliteľne patria. Preto by sme vás chceli požiadať, aby ste nám pomohli spoločne vytvoriť uprostred Pohody dočasnú kvetinovú záhradu.Ako na to? Pozývame každého, aby so sebou na letisko priniesol vlastné kvety. Vezmite si črepník, zem, semená a vodu a zasaďte svoje obľúbené kvety. Nie ste si istí, ako s tým začať? Pozrite si video, ako náš agronomický tím v zložení Michal Sládek a Monika Satková vysadili prvý kvet v kancelárii Pohody (ako inak, slnečnicu).Výsadba kvetov (návod je pre slnečnicu, no uvítame akékoľvek kvety)• Nasypte pôdu do črepníka.• Zasaďte slnečnicu cca 2,5 cm do pôdy.• Polievajte slnečnicu raz za dva dni.• Dajte slnečnicu do peknej slnečnej časti izby.• Počkajte 13 dní, aby ste zistili, či rastliny rastú.• Starajte sa s láskou o svoje slnečnice.* Návod na sadenie iných druhov kvetov nájdete na obale semien, obráťte sa na Google alebo sa opýtajte svojej mamičky/babičky, ktorá vám isto rada pomôže :)Svoje pestovateľské úspechy môžete s nami zdieľať na facebookovom evente Pohoda F(Lovers): www.facebook.com/events/336115260125799Tešíme sa na to, ako umiestnime všetky vaše kvety na Pohode 2018._________________________________________________________EN:HELP US CREATE A GARDEN IN THE HEART OF FESTIVAL SITEBeautiful weather has reminded us that the summer is around the corner and that this time each year we start preparing soil in the heart of the festival site.Due to the ongoing development of airfield, we can’t plant the flower garden this year. However, we believe that flowers are essential part of Pohoda. Therefore, we would like to ask you to help us create a temporary flower garden in Pohoda’s center.How to do it? We invite anyone to bring their own flowers to the airfield. Get a pot, soil, seeds and water and plant your favorite flowers.Not sure how to start? Watch the video featuring our team of agronomists comprising Michal Sládek and Monika Satková who planted the first flower in Pohoda office (it was a sunflower, naturally).Flower planting (instructions for sunflowers, but any flowers are welcome)· Add soil to the flowerpot.· Plant the sunflower seed 2.5 centimeters deep.· Water it once every other day.· Keep the sunflower in a nice sunny part of the room.· Wait 13 days to see if plants are growing.· Take a good care of your sunflowers.* You can find instructions on how to plant other types of flowers on seed packets; you can Google the instructions or ask your mom/grandma who will sure help you :)You can share your planting achievments with us here: www.facebook.com/events/336115260125799We’re looking forward to putting all your flowers together at Pohoda 2018.

Posted by Pohoda Festival on 12. apríl 2018

Výsadba kvetov (návod je pre slnečnicu, no uvítame akékoľvek kvety)

  • Nasypte pôdu do črepníka.
  • Zasaďte slnečnicu cca 2,5 cm do pôdy.
  • Polievajte slnečnicu raz za dva dni.
  • Dajte slnečnicu do peknej slnečnej časti izby.
  • Počkajte 13 dní, aby ste zistili, či rastliny rastú.
  • Starajte sa s láskou o svoje slnečnice.

* Návod na sadenie iných druhov kvetov nájdete na obale semien, obráťte sa na Google alebo sa opýtajte svojej mamičky/babičky, ktorá vám isto rada pomôže :). Svoje pestovateľské úspechy môžete zdieľať na facebookovom evente Pohoda F(Lovers)

Tešíme sa na to, ako spoločne umiestnime kvety na Pohode 2018.” hovoria organizátori najväčšieho festivalu na Slovensku. A Bombing aby nezaostával, tak aj my sa posnažíme niečo vypestovať.

Anton Repka / PR and Media Director