Worldmusic festival Bratislava priniesol vo svojom prvom ročníku skvelé hudobné vystúpenia.

Worldmusic festival Bratislava priniesol vo svojom prvom ročníku skvelé hudobné vystúpenia. BOMBING

V dňoch 9.-10. septembra sa na niekoľkých miestach v centre mesta konal World Music Festival Bratislava. Bohatý program ponúkol množstvo koncertov na Hlavnom námestí, workshopy, medzinárodnú konferenciu, verejnú diskusiu až po záverečný galakoncert.  Prinášame fotoreport  a stručné zhrnutie festivalu z pera Alžbety Lukáčovej.

Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD., etnomuzikologička, hudobníčka, hudobná redaktorka, dramaturgička Štátnej opery „Nové podujatie Worldmusic festival Bratislava prinieslo v prvom ročníku svojej existencie veľmi inšpiratívne a potrebné stretnutie hudobných publicistov, organizátorov hudobného života či samotných interpretov.”

Konferencia sa počas dvoch dní niesla v znamení referovania o slovenskej world-music scéne a o aktivitách prebiehajúcich v našej krajine vo vzťahu k tradičnej ľudovej hudbe, pričom priestor dostali i účastníci zo zahraničia. Tí, ktorí informovali o svojich projektoch v tejto oblasti a dali tak nazrieť do sveta hudobného priemyslu, ktorý je neraz „tajomstvom šéfkuchára“. V prvý deň sa teda hosťujúci účastníci z viacerých krajín Európy a zo Slovenska mohli dozvedieť viac o „neznámom trhu“ slovenskej hudby inšpirovanej folklórom, o aktivitách, ktoré sa na tomto poli dejú i o ambíciách tejto rozvíjajúcej sa scény.

Za veľmi prínosný možno považovať i druhý deň konferencie, kedy dostali slovo práve zahraniční účastníci festivalu a v podobe príspevkov podporených videoprezentáciami referovali o svojich skúsenostiach z prostredia organizovania festivalov, práce v medzinárodných hudobných rebríčkoch, výučbe hudobného manažmentu a marketingu či priamom manažovaní hudobných telies a pod. Poskytli množstvo cenných rád, ktoré by mohli byť užitočné slovenským kapelám pri ich prezentácii za hranicami Slovenska.

Za najväčší vklad konferencie považujem možnosť spoznať sa s významnými osobnosťami z oblasti organizovania európskej hudobnej scény, akými sú András Lelkes (Maďarsko), Jan Słowinski (Poľsko), Riitta Huttunen (Fínsko), Araceli Tzigane (Španielsko) či významným publicistom Andrewom Cronshawom (Anglicko). Práve títo ľudia disponujú dlhoročnými skúsenosťami v sfére, do ktorej slovenská worldmusic práve preniká.

Konferenciou i samotným festivalom sa vytvorila platforma pre stretnutia, diskusie a prezentáciu našej hudby. Ide o významný počin, najmä ak vezmeme do úvahy, že podobná možnosť v našej krajine predtým nebola. Aj preto je ďalšia existencia a rozvoj festivalu jedným z nevyhnutných predpokladov pre to, aby slovenské hudobné umenie zaujalo vo svete také miesto, aké mu prináleží.

Foto: Jaro Novák, Mercedes Ortego Gonzáles a Erika Hudcovičová