Trnavské plážové hry 2012

Trnavské plážové hry 2012 BOMBING 2

Chceš si užiť na pláži v centre Trnavy? Zapoj sa, alebo sa prídi pozrieť na turnaje firemných ako aj kamarátskych teamov v plážovom futbale a volejbale. Samozrejme množstvo atrakcií aj pre deti a zápolenie v netradičných športových disciplínach. Pripravené bude aj futbalové ihrisko na vode. Celá akcia sa koná za budovou Balakova v Trnave počas tradičného Trnavského jarmoku 2012. Volejbal a plážový futbal počas TRADIČNÉHO TRNAVSKÉHO JARMOKUŠtartovné a registrácia na tel.č. 0903 15 15 19 najneskôr do 5.9.2012. Futbal 4+1 maximálne 10 hráčov. Volejbal maximálne 6 hráčov mix team. V cene je zahrnuté jedlo a pitie pre team.