Tag: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

BIVIO – máme riešenie, pomôžte nám pomáhať!

BIVIO - máme riešenie, pomôžte nám pomáhať! BOMBING

Mladí, dospelí ľudia s mentálnym postihnutím, absolventi praktických škôl, si často na Slovensku nevedia nájsť prácu. Príčin je viacero, jednou z nich je málo možností pripraviť sa na konkrétne profesie, s ktorými by sa mohli uplatniť na trhu práce. Pokiaľ sa im nepodarí nájsť prácu, sú zväčša odkázaní na pomoc v zariadeniach sociálnych služieb...