BIVIO – máme riešenie, pomôžte nám pomáhať!

BIVIO - máme riešenie, pomôžte nám pomáhať! BOMBING

Mladí, dospelí ľudia s mentálnym postihnutím, absolventi praktických škôl, si často na Slovensku nevedia nájsť prácu. Príčin je viacero, jednou z nich je málo možností pripraviť sa na konkrétne profesie, s ktorými by sa mohli uplatniť na trhu práce. Pokiaľ sa im nepodarí nájsť prácu, sú zväčša odkázaní na pomoc v zariadeniach sociálnych služieb alebo zostávajú zatvorení doma. Uvedomujeme si, že príprava ľudí s mentálnym postihnutím na zamestnávanie je náročný proces a ťažká úloha, nie však neriešiteľná. Preto sme sa pustili do realizácie inovatívneho projektu, ktorý prinesie nové šance a príležitosti pre desiatky ľudí.

O čo ide? V Bratislave Rači na Alstrovej ulici budujeme Centrum BIVIO. Budú sa v ňom mladí ľudia s mentálnym postihnutím pripravovať na profesie pomocný kuchár, chyžná, čašník a na prácu v práčovni. V reálnych prevádzkach (hotel, reštaurácia, práčovňa) získajú potrebné zručnosti a následne im pomôžeme nájsť si prácu.

V roku 2017 vytvoríme v Centre BIVIO 13 nových pracovných miest a zároveň budeme pripravovať každoročne desať mladých ľudí na prácu a samostatný život. Po absolvovaní vzdelávacieho programu a najmä praxe priamo v prevádzkach (v trvaní max. 10 mesiacov), sa zamestnajú na otvorenom trhu práce. Viac informácií nájdete na www.bivio.sk.

Centrum BIVIO však popri vzdelávaní a príprave ľudí s mentálnym postihnutím na zamestnanie poslúži aj mnohým ďalším. Prevádzky hotela, reštaurácie a práčovne budú v roku 2017 pripravené aj pre širokú verejnosť. Aj vy môžete už v roku 2017 patriť medzi spokojných návštevníkov BIVIA!

Rok 2017 sa blíži a s ním aj náš termín dokončenia Centra. Ešte stále však zostáva kus práce, ktorý treba urobiť. Zakúpené objekty na Alstrovej ulici treba kompletne zrekonštruovať. Znamená to zmenu dispozícií, nové krovy a výmenu strešnej krytiny, omietky a fasády, nové rozvody elektroinštalácie, plynoinštalácie a vodoinštalácie, nové okná a dvere, dlažby, obklady a exteriérové úpravy. Rekonštrukcia začala v máji 2016, mala by byť hotová začiatkom roku 2017. Zatiaľ sa nám podarilo získať 83 % potrebných finančných zdrojov. A potrebujeme ešte 17 %.

Aby sme Centrum dokončili, potrebujeme Vás!

Prosíme Vás, podporte finančne vznik Centra. Pomôžte ľuďom s mentálnym postihnutím, aby mohli pracovať! Stačí málo. Pozrite si na stránke www.bivio.sk našu kampaň, darujte aspoň malú čiastku a stanete sa súčasťou veľkej rodiny podporovateľov. Vopred Vám v mene ľudí s mentálnym postihnutím ďakujeme.

Pomôcť môžete aj prostredníctvom verejnej finančnej zbierky BIVIO 2016, zapísanú Ministerstvom vnútra SR do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2016-016609 na všeobecne prospešný účel rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelania a výchovy. Svoj príspevok môžete zaslať do 30.4.2017. Číslo účtu: Všeobecná úverová banka Bratislava, IBAN: SK2002000000002044883553, SUBASKBX. 

A aká zmena sa udeje? Zlepší sa život mnohých ľudí s mentálnym postihnutím na Slovensku, obyvatelia a návštevníci Bratislavy získajú nové služby. A tiež sa zníži počet ľudí, odkázaných na sociálne služby.

BIVIO – aj vďaka Vám sa môžu udiať dôležité zmeny!

Ďakujeme Vám! PhDr. Iveta Mišová 0905 709 557, Mgr. Marián Horanič 0903 244 553.