Šťastný nový rok

V mene celej redakcie BOMBING, by som vám chcel popriať šťastný a úspešný nový rok 2014, a samozrejme hlavne veľa zdravia, to je to najpodstatnejšie. Dúfam, že v roku 2014 sa uvidíme na rôznych koncertoch, festivaloch, partys a iných spoločenských akciách, z ktorých vám prinesieme reportáže. A ako spomienku na hudobne veľmi úspešný rok 2014 si v priebehu týždňa zaspomíname  na najpodstatnejšie udalosti ….

P.S.: Prežite v zdravý bujaré oslavy nového roku a dávajte si na seba pozor…..