Piesňové cykly Eugena Suchoňa sú unikátnou poctou hudobnému skladateľovi

Eugen Suchoň Piesňové cykly

Harmónia hudby a slova, ktorá nasleduje cieľ najvyššej umeleckej syntézy – aj takto možno opísať Piesňové cykly Eugena Suchoňa v novej vokálnej dimenzii. Jedinečná nahrávka vznikla z potreby prezentovať energiu Suchoňovej tvorby, ukázať silu jeho diela, do jedného času a priestoru sústrediť posolstvo autorovho genius loci. Nahrávka vychádza vo vydavateľstve Hudobný fond. Piesňové cykly, rovnako ako ďalšia nahrávka s názvom Klavírne dielo – Complete works for piano 1928 – 1984, vychádzajú na margo významného, 110. výročia skladateľovho narodenia.

Tvorba Eugena Suchoňa je symbolom mimoriadnej umeleckej kvality – pripomína poéziu, nesie sa ako metafora, svojou mohutnou baladickosťou vniká hlboko pod kožu. Jeho dielo vystihujú jednoznačné prívlastky ako krása, filozofia, meditácia. 

Interpretácie Suchoňových piesňových cyklov sa po tridsiatich rokov od poslednej nahrávky (OPUS 1988) opäť vracajú medzi svojich poslucháčov. V novom podaní pätice najvýraznejších predstaviteľov súčasného slovenského vokálneho umenia – Terézia Kružliaková (mezzosoprán), Simona Houda – Šaturová (soprán), Gustáv Beláček (bas), Pavol Bršlík (tenor), Jozef Benci (bas) a v sprievode Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod vedením šéfdirigenta Maria Košika, prinášajú nové Piesňové cykly symbiózu človeka s prírodou. Zvýrazňujú ono krehké ľudské umelecké snaženie, hľadanie a nachádzanie najvyššej pravdy, estetiky a kvality.

Suchoňove piesňové cykly predstavujú jeden zo základných pilierov modernej slovenskej vokálnej tvorby. Sú majstrovskými klenotmi, ktoré odzrkadľujú autorovu citlivosť a vnímavosť voči ľudskému osudu a životu. Ich počúvanie nabáda k dialógu, k vnútornému stíšeniu sa a rozsvecuje v človeku tie najušľachtilejšie city a hodnoty.

Piesňové cykly Eugena Suchoňa sú jedinečným súborným dielom – nahrávkou s veľkým a významným presahom smerom do budúcnosti. Stávajú sa pripomienkou, ale aj oživením. Svoju poctu budujú nielen na obdive k skladateľovi, ktorý tvorí pilier slovenskej hudobnej invencie, reprezentujú vysokú interpretačnú kvalitu a hlboké porozumenie autorovho umeleckého rukopisu. Nový hudobný nosič vychádza vo vydavateľstve Hudobný fond.

Viac info:

 

Zdroj: Hudobný fond