Tag: Eugeň Suchoň

Piesňové cykly Eugena Suchoňa sú unikátnou poctou hudobnému skladateľovi

Eugen Suchoň Piesňové cykly

Harmónia hudby a slova, ktorá nasleduje cieľ najvyššej umeleckej syntézy – aj takto možno opísať Piesňové cykly Eugena Suchoňa v novej vokálnej dimenzii. Jedinečná nahrávka vznikla z potreby prezentovať energiu Suchoňovej tvorby, ukázať silu jeho diela, do jedného času a priestoru sústrediť posolstvo autorovho genius loci. Nahrávka vychádza vo vydavateľstve Hudobný fond. Piesňové cykly,...