Nové tváre slovenského jazzu 2015

Nové tváre slovenského jazzu 2015 BOMBING

Slovenská jazzová spoločnosť vyhlasuje súťažnú prehliadku

“Nové tváre slovenského jazzu 2015”

1.Kolo

 • Odborná porota pod vedením Matúša Jakabčica na základe zaslaných prihlášok s nahrávkami vyberie finalistov.
 • Prihláška zaslaná e-mailom príp. poštou musí obsahovať:
  • demo nahrávku max.10 min.,nemusí byť štúdiová, stačí ukážka formou MP3.  V prípade mailom posielaných mp3 celkový rozsah príloh max. do 5MB !
  • názov kapely, mesto z ktorého kapela pochádza
  • zoznam skladieb – poradie, názov,  autori skladieb /pôvodná tvorba nie je podmienkou/,
  • mená členov skupiny, nástroj na  ktorý hrajú, a dátum narodenia.
  • kontakt na leadra.

2.Kolo

Uskutoční sa dňa 29.11.2015 v Bratislave. Vybrané skupiny sa predstavia živým vystúpením pred odbornou porotou. SJS preplatí vybraným skupinám cestovné náklady a poskytne základné nástrojové vybavenie Najlepšie skupiny, prípadne jednotlivci budú odmenení finančními cenami a diplomom. Na záver prehliadky odborná porota vyhodnotí jednotlivé vystúpenia.

Uzávierka prihlášok je  2.11.2015

Ak skupina postúpi do finále, treba počítať s tým, že obsadenie skupiny musí byť totožné na nahrávke a na živom vystúpení /zmena obsadenia je možná  len vo výnimočných prípadoch podľa posúdenia poroty.

Prihlášky posielajte na :

e-mail: sjs@gti.sk

Poštová adresa: na vyžiadanie mailom

facebook: https://www.facebook.com/pages/Nov%C3%A9-tv%C3%A1re-slovensk%C3%A9ho-jazzu/289609104387717?fref=ts

Zdroj: TS / seníková Katarína /