Nové tváre slovenského jazzu 2014

Nové tváre slovenského jazzu  2014 BOMBING

slovenskajazzovaspolocnost

Slovenská jazzová spoločnosť vyhlasuje súťažnú prehliadku

“Nové tváre slovenského jazzu 2014”

Odborná porota pod vedením Matúša Jakabčica v prvom kole na základe zaslaných prihlášok s nahrávkami vyberie finalistov, ktorí sa predstavia živým vystúpením pred odbornou porotou. Vybratým skupinám preplatí SJS cestovné náklady. Na záver prehliadky odborná porota vyhodnotí jednotlivé vystúpenia. Najlepšie skupiny, prípadne jednotlivci budú odmenení finančními cenami a diplomom. Finále súťaže sa uskutoční dňa 30.11.2014 v Bratislave.

Uzávierka prihlášok je 1.11.2014

Prihláška musí obsahovať:

    • demo nahrávku max.10 min. /nemusí byť štúdiová, stačí ukážka formou MP3 zaslanú e-mailom /príp. poštou na nosiči CD/ V prípade mailom posielaných mp3 celkový rozsah príloh max. do 5MB !!! 
    • názov kapely, mesto z ktorého kapela pochádza, kontakt na leadra 
    • zoznam skladieb – poradie, názov, autor skladieb /pôvodná tvorba nie je podmienkou/, mená účinkujúcich, nástroj na ktorý hrajú, a dátum narodenia.

Ak skupina postúpi do finále, treba počítať s tým, že obsadenie skupiny musí byť totožné na nahrávke a na živom vystúpení /zmena obsadenia je možná vo výnimočných prípadoch podľa posúdenia poroty. Prihlášku treba odoslať mailom so všetkými údajmi + MP3 /kto nemá možnosť poslať MP3 zašle nahrávku poštou .

Prihlášky na e-mail: sjs@gti.sk

facebook: https://www.facebook.com/pages/Nov%C3%A9-tv%C3%A1re-slovensk%C3%A9ho-jazzu/289609104387717?ref_type=bookmark