21. marec – SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU / World Down Syndrome Day

21. marec - SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU / World Down Syndrome Day BOMBING 4

 

21.marca 2006 bol na podnet organizácie DSI (Down Syndrome International) a EDSA (European Down Syndrome Association) vyhlásený prvý Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň by mal v spoločenstvách jednotlivých krajín poslúžiť k lepšiemu pochopeniu života ľudí s Downovým syndrómom.

Prianie_KISKA_2015

21.marec nie je vybraný náhodou. Je symbolom zhluku 3 chromozómov na 21. chromozómovom páre, ktoré spôsobujú Downov syndróm. Od roku 2006 si ho každoročne pripomína viac ako 65 krajín sveta vrátane Slovenska. Prioritným cieľom svetového dňa je poukázať na to, že ľudia s Downovým syndrómom musia mať možnosť plne využívať rovnaké práva, príležitosti a voľby ako ostatní ľudia.

DS slatinka

Na Slovensku zastrešuje ľudí s Downovým syndrómom viacero organizácii, najmä Spoločnosť Downovho syndrómu a Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.

„Pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu chceme pripomenúť základné práva ľudí s Downovým syndrómom. Primárnym cieľom je, aby sa široká verejnosť dozvedela o schopnostiach ľudí s Downovým syndrómom a poukázať na to, že s našou pomocou sa vedia naučiť žiť bežný život so svojimi právami a povinnosťami“, približuje význam tohto dňa Róbert Lezo, predseda Spoločnosti Downovho syndrómu. 

down syndrome1

K upozorneniu na tento deň sa pridáva aj Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR). Toto združenie sa už 35 rokov snaží meniť predsudky verejnosti voči ľuďom s mentálnym postihnutím a pomáha im začleniť sa do bežného života.

„Ľudia s mentálnym postihnutím sa vo svojom živote častokrát stretávajú s odmietaním, ponižovaním a porušovaním ich ľudských práv.  Naše združenie sa snaží o to, aby ľudia s mentálnym postihnutím mohli pracovať, zabávať sa, mať rodinný život a priateľov. A v neposlednom rade, aby neboli porušované ich základné ľudské práva“ objasňuje dôvod pripojenia sa k tomuto dňu riaditeľka ZPMP v SR, Iveta Mišová.

down syndrome5

Peto 12r._resizeĽudské práva občanov so zdravotným postihnutím sú zakotvené v Dohovore OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím. V súvislosti s napĺňaním záväzkov Slovenska voči Dohovoru stojí pred nami aj iná výzva, približuje ju Mária Machajdíková zo SOCIA – Nadácie na podporu sociálnych zmien:

Majka 14r._resize„Pre ľudí so zdravotným postihnutím je dôležité  zabezpečiť takú podporu a pomoc, aby mohli žiť samostatne v blízkosti svojej rodiny. Jedným z prvých krokov je posilnenie orientácie na komunitné sociálne služby. Sme radi, že v poslednom roku môžeme bližšie sledovať niektoré domovy sociálnych služieb zapojené do národného projektu, ktoré sa rozhodli zmeniť spôsob, akým poskytujú služby. Z pasívnych prijímateľov sa stávajú klienti a z nich občania, ktorí chcú ísť za svojimi snami. A my sa im v tom snažíme pomôcť“

Na počesť tohto dňa realizuje organizácia World Down Syndrome Day udalosť s názvom „Lots of socks“. Naše myšlienky môžete prijať a podporiť  zapojením sa do tejto výzvy, a to tak, že si v tento deň obujete rôzne ponožky – farebné, rozdielne, jednu dlhú, jednu krátku, rôznych vzorov… Pomôžete tak zvýšiť povedomie ľudí o tomto dni.

KONTAKT:

Ing. Robert Lezo, Spoločnosť Downovho syndrómu, www.downovsyndrom.sk,  rlezo@softip.sk

PhDr. Iveta Mišová, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, www.zpmpvsr.sk, misova@zpmpvsr.sk

Mgr. Mária Machajdíková, SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien,  machajdikova@socia.sk, 0911 137 175

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku

Albumy:

http://www.downovsyndrom.sk/sds/?q=image/tid/27

Facebook:

https://www.facebook.com/pages/Downov-syndr%C3%B3m/306213632376?fref=ts

ZPMP v SR

Albumy:

https://plus.google.com/photos/104544246068341165433/albums

Facebook:

https://www.facebook.com/zpmpvsr?ref=hl

SOCIA

Albumy:

http://www.socia.sk/?page=media&sub=gallery

Facebook:

https://www.facebook.com/pages/SOCIA-nad%C3%A1cia-na-podporu-soci%C3%A1lnych-zmien/147808575666

Zdroj: TS