Tag: DOWNOV SYNDRÓM

21. marec – SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU / World Down Syndrome Day

21. marec - SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU / World Down Syndrome Day BOMBING 4

  21.marca 2006 bol na podnet organizácie DSI (Down Syndrome International) a EDSA (European Down Syndrome Association) vyhlásený prvý Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň by mal v spoločenstvách jednotlivých krajín poslúžiť k lepšiemu pochopeniu života ľudí s Downovým syndrómom. 21.marec nie je vybraný náhodou. Je symbolom zhluku 3 chromozómov na 21. chromozómovom páre,...