Skladateľ Marián Lejava prichádza s medzinárodnou novinkou Live in Budapest

Marian Lejava COVER CD

Oceňovaný slovenský skladateľ a dirigent Marián Lejava predstavuje novinku s veľavravným názvom Live in Budapest. Čerstvý titul vydavateľstva Hudobný fond totiž vznikal v Hlavnom meste našich južných susedov. Album je výsledkom Lejavovej takmer trojročnej spolupráce s Metrum ansámblom (pôvodne Quaartsiluni Ensemble), ktorý vedie Lajos Rozmán.

„5 spoločných koncertov, na ktorých zaznelo 11 mojich diel, a to 5 vo svetovej premiére a 6 v maďarskej premiére. Tri diela vznikli priamo pre jednotlivé koncerty a dve sú venované Metrum ansámblu. Prvý koncert sa uskutočnil vo februári 2012, posledný v decembri 2014,“ opisuje intenzívnu spoluprácu samotný skladateľ. K dramaturgii intenzívnej nahrávky pristupoval mimoriadne dôsledne. Spoluprácu so špičkovými maďarskými hudobníkmi považuje za veľké šťastie a splnený sen. „The reVENIers pre veľký ansámbel otvorila našu bohatú spoluprácu. Skladba vznikla priamo pre Metrum ansámbel. Another seven bagatelles Op. 16 boli písané následne po prvých dvoch úspešných koncertoch (február a marec 2012), no ich realizácia, pôvodne plánovaná na jeseň 2012 sa napokon zdržala až do jesene nasledujúceho roku. Principium Op. 15 z roku 2012 je prvým komorným koncertom cyklu HEPTACON (sedem komorných koncertov pre rôzne sólové nástroje so sprievodom ansámblov). Jeho názov symbolizuje vykročenie smerom, ktorý sa stáva princípom pre ďalšiu tvorbu. LOST SONATA Op. 18 je tretím a nateraz posledným dielom, ktoré vzniklo priamo v spolupráci s maďarskými priateľmi z Metrum ansámblu. Bola písaná pre Milana Palu a jej tvar na albume je prvým dielom švordielneho cyklu sonát, ktoré vytvoria jednu super-soná- tu. Pri jej písaní som azda po prvý krát vo svojej tvorbe uplatnil princíp spontánneho komponovania bez prvotného plánu. The Wrath Sessions Vol. 1 Op. 12 z roku 2008 a Violino solo Op. 1 z roku 1996 sú diela staršieho dáta. Ich miesto na albume definovala fantastická interpretácia skvelých hudobníkov z Metrum ansámblu, ktorá je snom každého jedného skladateľa,“ uzatvára rešpektovaný slovenský skladateľ.

Nahrávka Live in Budapest potvrdzuje, že hudobná komunikácia naprieč naším regiónom funguje aj v 21. storočí. Kompozície Mariána Lejavu v strhujúcom podaní ansámblu Metrum majú potenciál osloviť “nadžánrové“ publikum. Za všetko hovorí Lejavova odpoveď na Rozmánovu otázku: „Prečo by podľa teba malo publikum milovať súčasných skladateľov?“ „Lebo sú tak skutoční (a živí…),“ odpovedal Marián Lejava. Album Live in Budapest vychádza vo vydavateľstve Hudobný fond.  

Videovizitka CD Marián Lejava – Live in Budapest:

Ďalšie informácie o CD Marián Lejava – Live in Budapest:

FB profil Hudobného fondu

https://www.facebook.com/hudobnyfond.sk?fref=ts

Zdroj: Hudobný fond