SJS prima navrhy na vydanie CD v oblasti jazzu

SJS prima navrhy na vydanie CD v oblasti jazzu BOMBING

Váž. kolegovia – Jazzoví hudobníci. Slovenská jazzová spoločnosť oznamuje, že príma projekty na vydanie CD nosičov pre hudobníkov a skupiny v oblasti jazzu na kalendárny rok 2011.  SJS prostredníctvom svojej rady každoročne navrhuje vydavateľstvu Musica Slovaca pri Hudobnom fonde jeden edičný titul pre CD z oblasti Jazzovej hudby. V snahe o transparentnosť tohto procesu sa rada na svojom zasadaní rozhodla osloviť širokú obec potencionálnych záujemcov o túto možnosť vydania CD. Podmienky: Do konca januára treba poslať mailom návrh na CD, ktorý by mal obsahovať obsadenie skupiny alebo približnú zostavu účinkujúcich na CD, autorov skladieb a aspoň približnú dramaturgiu.

Nahrávky nie sú potrebné, projekt stačí zaslať e-mailom /ako prilohu k e-mailu/.

Do „predmet“ e-mailovej spravy je potrebne dať „SJS CD“.


Tituly ktore doteraz v HF vyšli:

1997 Slovak Jazz /Lipa, Jonáš, Jakabčic, Bartošová, Šeban, Tatár

1998 Matúš Jakabčic

1999 Ján Hajnal

2000 Juraj Griglák

2001 Dušan Húščava

2003 Fuse Jazz

2004 Bukake /Gašpar, Tatár, Buntaj

2005 Ľubobír Šrámek

2006 3 + 1 /Peter Preložník, Sisa Michalidesová

2007 Hanka Gregušová

2008 Stanislav Počaji

2009 Tomáš Gajlik

2010 Michal Bugala


Termín prijímania projektov do: 30.1.2011


Ďakujem,

Ovseníková Katarína

sjs@gti.sk