Vernisáž výstavy Evy Masarykovej Kto opravuje už zajtra

Vernisáž výstavy Evy Masarykovej Kto opravuje už zajtra BOMBING 1

Výstava predstaví aktuálnu tvorbu z kuchyne Evy Masarykovej s témami blízkych vzťahov, kontinuity, nadväznosti udalostí, formami ženského sochárstva s konceptuálne použitým materiálom, ktoré sa nevyhýba efemérnosti a neuchopiteľnosti pojmov a vecí, zahŕňa náhodu, pozastavuje sa pri všednosti. Používa ideovo preťažený sochársky objekt, inštaluje pre daný, konkrétny priestor. Dopovedá textom a fotografiou. 
E.M.
Vo výstavnom projekte Evy Masarykovej Kto opravuje sa zbieha viacero obsahových línií, inšpirovaných konkrétnymi ľuďmi, pričom všetky spoločne prekrýva časový faktor ako stále prítomný majestát v našom bytí i v nezvratnom procese zanikania stôp po ňom. A s tým súvisí i naša prirodzená snaha o zastavenie a uchovanie si subjektívne dôležitého momentu alebo súvislosti. Evine témy sú zväčša autobiografické, reflektujú osobnú situáciu a skúsenosti v kontexte rodiny, vďaka čomu sú autentické a presvedčivé. 
X.L.

EVA MASARYKOVÁ 
sa narodila v marci 1968 v Novom Meste nad Váhom.
Študovala na bratislavskej Strednej umeleckopriemyselnej škole keramiku (1982-86) a keramiku a sochárstvo na Vysokej škole výtvarných umení v rokoch 1991-97. Štúdium v roku 2007 zavŕšila dizertačnou prácou pod názvom Vstup, vkročenie, obklopenie, prestúpenie, vtisnutie… o zmene telesného vnímania diela nových médií.
Pod vedením prof. J. Jankoviča sa behom štúdia sochárstva odklonila od tradičného sochárskeho uvažovania k postkonceptuálnemu pohľadu a vyjadrovaniu.
Okrem autorskej tvorby sa venuje organizačnej a kultúrnej aktivite na poli súčasného umenia, kurátorstvu a textom o umení. Je aktívnou a poprednou členkou sochárskych združení Cabeza Colectiva a Resculpture. sk, Asociácie sochárov.
Pedagogicky pôsobila v rokoch 2007 – 2010 na VŠVU v Bratislave a od roku 2012 pracuje ako odborná asistentka na Akadémii umení v Banskej Bystrici.
Je vydatá, žije s rodinou v Hamuliakove pri Bratislave.

Galéria Statua hostí výstavu aj vďaka podpore Fondu na podporu umenia.

Galéria STATUA, Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava
Eva Masaryková – Kto opravuje 
Vernisáž: v piatok 04. 05. 2018 o 18.00 hod.
Výstavu pripravila: Xénia Lettrichová 
www.galeriastatua.sk
Výstava je otvorená v pondelok až piatok od 14. do 18. hodiny do 24. mája 2018

Zdroj: TS, Eva Masaryková