Tag: Kto opravuje

Vernisáž výstavy Evy Masarykovej Kto opravuje už zajtra

Vernisáž výstavy Evy Masarykovej Kto opravuje už zajtra BOMBING 1

Výstava predstaví aktuálnu tvorbu z kuchyne Evy Masarykovej s témami blízkych vzťahov, kontinuity, nadväznosti udalostí, formami ženského sochárstva s konceptuálne použitým materiálom, ktoré sa nevyhýba efemérnosti a neuchopiteľnosti pojmov a vecí, zahŕňa náhodu, pozastavuje sa pri všednosti. Používa ideovo preťažený sochársky objekt, inštaluje pre daný, konkrétny priestor. Dopovedá textom a...