Piešťany sa v auguste premenia na študentské mesto jazzu

MJD Doda Sosoku FBCP

Medzinárodná jazzová dielňa Doda Šošoku privíta popredných lektorov z troch krajín.

Renomovaní jazzoví lektori, overená metodika výučby, široký záber tém, množstvo koncertov a spoločného hrania, jedinečný genius loci kúpeľného mesta – to všetko vás čaká na Medzinárodnej jazzovej dielni Doda Šosoku, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. – 26. augusta v Piešťanoch. Prihlasovať sa môžete do 19. augusta 2022.

Nie je prekvapením, že jazzová hudobná dielňa v Piešťanoch nesie meno po Jozefovi Dodovi Šošokovi. Slávny jazzový hudobník, bubeník a perkusionista, bol v neposlednom rade nestorom a propagátorom jazzu – desaťročia prinášal do Piešťan kvalitnú hudbu z celého sveta.    

Cieľom projektu hudobnej dielne nesúcej jeho meno je nadviazať na tradíciu jazzu v Piešťanoch, odovzdávať ju mladším hudobníkom a pomáhať budovať novú generáciu interpretov a tvorcov.

„Hudobná dielňa tohto typu u nás citeľne chýba. Slovensko je jedinou krajinou v strednej Európe, ktorá nemá jazzovú školu, strednú ani vysokú, ktorá by poskytovala kvalitné akreditované vzdelávanie v tomto žánri,“ vysvetľuje organizátor, promotér a jazzový hudobník Nikolaj Nikitin.  

„Snahou projektu je navodiť atmosféru komorného študentského mesta plného hudobných happeningov a koncertov s jam sessions. Hlavnou aktivitou je samozrejme vzdelávanie v rámci individuálnych aj skupinových predmetov.“

Zárukou kvality výučby budú popredné mená domácich i zahraničných lektorov pôsobiacich na univerzitách v Prahe, Brne či Budapešti. Balík hudobných predmetov s prepracovanou metodikou má za úlohu pomôcť nádejným študentom dostať sa na prestížne školy do zahraničia, či rozšíriť svoje terajšie hudobné vedomosti a zručnosti.

Medzinárodná jazzová dielňa Doda Šošoku 2022

Termín: 23. – 26. augusta 2022

Miesto konania: ZUŠ Piešťany, Teplická 50

Lektori:

Anita Soul – spev

Kornél Fekete Kovács (HU) – trúbka, kompozícia a využitie efektov pre dychové nástroje

Josef Fečo (CZ) – basová gitara a kontrabas

Sisa Michalidesová – tvorba filmovej a scénickej hudby

Michal Bugala – gitara

Peter Preložník – hudobné softvéry a nahrávanie, korepetícia

Eugen Vizváry – klávesové nástroje, syntetizátory, produkcia, korepetícia

Marián Ševčík – bicie nástroje

Martin Valihora – bicie nástroje

Ľuboš Šrámek – klavír

Milo Suchomel – saxofón

Nikolaj Nikitin – saxofón, príprava hudobných albumov

Prednášky:

Produkcia elektronickej hudby a hudobný manažment

Rap – frázovanie a hľadanie rytmických paternov 

Program:

23. 8.   privítanie, uvítací ceremoniál a koncert lektorov, zápis a výber predmetov pre poslucháčov, rozdelenie do tried (Dom umenia, Galéria)

24. 8. – 26. 8.  individuálne predmety a teoretické predmety

24. 8. – 25. 8.  koncerty lektorov a jam sessions

25. 8. – 27. 8.  hra v súbore a vystúpenia poslucháčov

25. 8. – 26. 8.  samostatné prednášky hviezd súčasnej populárnej hudby a zástupcov Hudobného centra

24. 8. – 26. 8.  koncerty a jam sessions v La Musica Piešťany

Prihlasovanie:

Prihlasovanie na jazzové dielne prebieha výhradne elektronicky prostredníctvom webovej adresy: http://www.hlavaxxii.com/prihlaska/

Kontakty:

Hlavný organizátor: Mgr. art. Nikolaj Nikitin, PhD.   +421 903 725 557

PR, komunikácia s médiami: Mgr. Dávid Oláh           +421 910 292 862

Email: workshop@hlavaxxii.com

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zdroj: TS Music Press Production