Naturistov majestát – výstava sochárov v Piešťanoch

naturistov majestat

FLATGALLERY Piešťany, Fínska 21

Vystavujúci autori: Peter Králik, Michal Machciník, Eva Masaryková, Mária Pinčáková, Dominika Šímová, Ján Zelinka

Kurátorky: Zuzana Juháziová a Eva Masaryková

Otvorenie výstavy: 2. 10. 2020 o 18 hod.

Trvanie výstavy: 3. 10. – 1. 11. 2020

Otváracie hodiny: utorok a štvrtok 13 – 18 hod alebo dohodou na tel. č. 0903 627 520

Koncept výstavy tematicky zameranej skupiny sochárov – Dominika Šímová, Mária Pinčáková, Eva Masaryková, Michal Machciník, Peter Králik a Ján Zelinka, vychádza zo základnej premisy využívania prírodného materiálu ako nositeľa hodnoty. Tradičné materiály ako kameň, drevo či keramika však v niektorých prácach striedajú i nové materiály, kde je aspekt prírody následne prítomný v mentálnej rovine. Autori sa zameriavajú na paralely a premeny prírody v muzeálne kusy, sledujú prírodu ako celok – telo, nazerajú ju ako východzí bod akcie, využívajú jej procesuálnosť. Uvedomenie si zraniteľnosti nášho prostredia ako apel nájdeme čiastočne v každej z prác.

Dominika Šímová (1993) je čerstvou absolventkou Sochárskej katedry banskobystrickej Akadémie umení. Introvertne a žensky sa díva na realitu, zároveň ju vedie zvedavosť k rozličným technologickým a sochárskym technikám.

Mária Pinčáková (1991), tiež banskobystrická absolventka, pochádza zo Spiša a jej srdce bije pre hory. Bakalársku prácu vytvorila ako otáznik na osudom Tatier ako nášho najvzácnejšieho dedičstva, rozpredávaného developermi. Na tejto výstave predstavuje svoju prácu o inom vnímaní, interaktívnu, poetickú zvukovú etudu.

Eva Masaryková (1968) sa ujíma dvojitej roly, spolukurátorky aj vystavujúcej autorky. Je na scéne od konca 90-tych rokov, tvorí feminínne, o osobných témach, nezriedka v nových materiáloch a iných médiách. Na výstave predstaví práce, vytvorené pre túto príležitosť, podmienené výrazovými možnosťami drevovýpalu keramiky. Artefakty sú výsledkom procesu, viac o akcii než o výsledku.

Michal Machciník (1989), vo svojich predošlých realizáciách skúma priestor ako fyzickú entitu v konfrontácií s kontemplatívnym odkazom vybraného miesta. Vo svojich prácach aplikuje použitý materiál, ktorý je nájdený, výhradne odhodený odpad v lesnom prostredí. Používanie nájdeného materiálu tak recykluje (ne)rovnováhu medzi človekom a prírodou, čo sa následné zrkadlí i v obsahovej stránke diela.

Peter Králik (1981) je jedným z dvoch predstaviteľov autorskej skupiny Agroart. Kurátorky ho oslovili pre jeho vtipné intervencie, umeleckú prácu s kombajnom či kosou, odľahčený prístup k priestorovým riešeniam. Spolu s Machciníkom je absolventom košickej školy Juraja Bartusza.

Ján Zelinka (1978) je neprehliadnuteľným mladým sochárom so sugestívne odliatymi postavami členov svojej rodiny, requiem pre nachádzané uhynuté zvieratá, rozostrenými formami hláv. Nemohol vo výbere autorov chýbať.

Výstava má ambície byť nielen vizuálne zaujímavá, ale byť aj priamym apelom na diváka, zdôrazňujúc ekologickú a environmentálnu stranu mince danej témy.

Mgr. Zuzana Juháziová
Mgr. art. Eva Masaryková ArtD.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

naturisti pozvanka