Európske festivaly spoločne načrtli podobu festivalového leta 2021

Pohoda 2018 sobota Foto Tomáš Ormandy 3

Organizátori Pohody, ale aj iných podujatí, od marca 2020 diskutujú s odborníkmi o uskutočniteľnosti open-air podujatí v čase pandémie. Kým na jar minulého roka pomohli organizátorom profesorky Krištúfková a Štefkovičová prijať rozhodnutie o presunutí festivalu, od začiatku tohto roka práve odborníci naznačujú, že situácia môže byť začiatkom leta 2021 zlučiteľná s organizáciou festivalu – samozrejme za dodržania mnohých produkčných, bezpečnostných, komunikačných a hygienických opatrení zameraných na minimalizáciu rizika šírenia vírusu.

Zástupcovia Pohody intenzívne komunikujú napríklad s Richardom Kollárom a Alexandrou Bražinovou z iniciatívy Veda pomáha – Covid-19, pričom zo spoločnej porady už vzišli viaceré podnetné nápady. Organizátori kultúrnych podujatí zároveň nečakajú nečinne na zlepšenie situácie. Už v januári ponúkli štátnym orgánom a samosprávam pomoc, s cieľom čo najviac urýchliť proces vakcinácie prostredníctvom iniciatívy Želáme Slovensku na zdravie.

Zaočkovanie najohrozenejšej časti obyvateľstva a ľudí z kritickej infraštruktúry, čoraz presnejšie a rýchlejšie možnosti testovania či prirodzený pokles respiračných ochorení v letných mesiacoch dávajú fanúšikom kultúry nádej. Rovnakú nádej cítia z komunikácie s odborníkmi aj ďalší zástupcovia európskych festivalov združených v asociácii Yourope, ktorí v spolupráci s lekármi, safety managermi a ďalšími výskumníkmi pripravili manuál uskutočniteľnosti festivalov v časoch Covidu. Medzi nevyhnutnými krokmi sa spomína testovanie návštevníkov, reorganizácia a regulácia príchodu a vstupu na festival, zvýšený dôraz na hygienu a sanitáciu, odporúčanie rúšok či reorganizácia samotného areálu. Zástupcovia Yourope dnes spoločne posielajú svojim lokálnym autoritám i mediálnym partnerom tlačovú správu o vyhliadkach festivalového leta 2021.

Skôr, než udrela pandémia koronavírusu, organizovali európski promotéri hudobné festivaly, na ktoré sa v letných mesiacoch predali milióny lístkov. Aj tento údaj odráža obrovský význam tohto odvetvia v rámci európskeho kultúrneho prostredia. Nastal preto čas vyvinúť stratégiu pre leto 2021. Dlhujeme to jednak miliónom návštevníkov, ktorí nám dôverovali natoľko, že nevrátili svoje vstupenky, ale i tisíckam našich kolegov, veľkým i menej známym umelcom či našim dodávateľom. Cieľom je zachovať kultúrnu rozmanitosť, ktorú sme ako organizátori podujatí spoločne vytvárali.

Za akých okolností sa môžu európske festivaly opäť uskutočniť ako predtým?

2021 nie je 2020. Máme lepšie možnosti liečby i testovania a začalo sa už aj s očkovaním. V spojení s očakávaným poklesom počtu prípadov v letných mesiacoch sa nachádzame vo výrazne inej východiskovej situácii, ktorá predstavuje nasledujúce otázky:

  • Môžu organizátori očakávať, že budú môcť organizovať podujatia ako obvykle a za plnej kapacity, za predpokladu, že zavedú ďalšie bezpečnostné opatrenia?
  • Aké opatrenia budú musieť prijať, čo sa týka hostí, zamestnancov a dodávateľov?
  • Bude umožnené cestovanie medzinárodným umelcom?

Jasné pokyny, ucelené časové rámce a spoľahlivé plánovanie

Pre uskutočniteľnosť letných festivalov v roku 2021 je kľúčovým mesiacom práve február. Do konca mesiaca potrebujeme čo najzrozumiteľnejší a najtransparentnejší plán od príslušných orgánov, vďaka čomu bude možné spoločne vyvinúť stratégiu s jasne definovanými parametrami. Od štandardizovaných podmienok závisí príprava čo najbezpečnejších podujatí, na ktorých potrebujeme čo najskôr pracovať všetci na plný výkon. Veríme, že aj veľké podujatia môžu byť rovnako bezpečné ako každodenný život.

Finančná záchrana (pomoc)

Pre zachovanie kontinuity festivalov, ktoré sa stali dôležitou súčasťou európskej kultúry je tiež nevyhnutné zabezpečenie dostupnej finančnej pomoci. Obzvlášť v prípadoch, keď musí organizátor zrušiť pripravované podujatie či výrazne zmeniť jeho produkciu pre prísnejšie protipandemické opatrenia, ktorých zavedenie by znemožnilo ekonomickú životaschopnosť festivalov. Keď sa ku bežným finančným rizikám pridajú nepredvídateľné riziká súvisiace s pandémiou, plánovanie podujatí bez akejkoľvek pomoci nebude udržateľné a jednoducho sa zastaví (zanikne).

Spolupráca a proporcionalita pri uvoľňovaní opatrení

Vyzývame k proporcionalite: Ak sa dosiahnu zdravotné ciele, mali by sa citlivo, rozumne a primerane prijímať aj uvoľňujúce opatrenia. Aby sme mohli správne implementovať koncepty a opatrenia, potrebujeme vedieť, na koho sa môžeme obrátiť. Potrebujeme skrátka zodpovednú autoritu, s ktorou môžeme konštruktívne diskutovať o akýchkoľvek problémoch a otázkach. Na druhej strane pre samotné autority môžu byť veľmi nápomocné aj odborné znalosti národného a medzinárodného koncertného a festivalového priemyslu.

Yourope – Európska festivalová asociácia