Deň krivých zrkadiel 2015 – tento rok už desiaty krát!

Deň krivých zrkadiel 2015 – tento rok už desiaty krát! BOMBING 1

Pod záštitou primátora Hlavného mesta Bratislavy Iva Nesrovnalastarostu mestskej časti Staré mesto Radoslava Števčíka. Pohľad do krivého zrkadla nás prekvapí. Vidíme sa v ňom iní, ako v skutočnosti sme. Záleží od uhla pohľadu a tiež od zrkadla. Dôležité je uvedomiť si, že výzor nehovorí o tom, akí sme naozaj. To, na čom skutočne záleží, je ukryté vo vnútri človeka.

Sme iní, nie horší. Chceme žiť s vami, nie vedľa vás…

Cieľom celoslovenskej akcie Deň krivých zrkadiel je pozitívnym príkladom ovplyvňovať postoje verejnosti voči ľuďom s mentálnym postihnutím a odbúravať predsudky voči nim.

Deň krivých zrkadiel odštartuje 12.6.2015 o 14.00 h bubnovou show CAMPANA BATUCADAHviezdoslavovho námestia po okolitých uliciach. Od 15.00 h sa môžete tešiť na koncert Thomasa Puskaliera, vystúpenie tanečnej skupiny NajLS s ich tanečným hosťom Street Dance Academy. Poobedie plné zábavy bude pokračovať vystúpením detičiek zo špeciálnej materskej školy a na záver sa budeme zabávať v rytmoch Inca Cumbia. Počas celého poobedia si budete môcť zakúpiť originálne výrobky klientov domovov sociálnych služieb a chránených dielní z Bratislavy a okolia.

Deň krivých zrkadiel 2015 uskutoční v týchto mestách: Bratislava, Malacky,Gelnica, Nitra, Komárno, Dolný Kubín, Banská Bystrica, Spišská Nová Ves, Trenčín. V každom z týchto miest sa môžete tešiť na sprievodné podujatie a budete môcť stretnúť ľudí s mentálnym postihnutím a ich sympatizantov. Dostanete príležitosť dozvedieť sa viac o ich živote, ale aj o samotných ľuďoch s mentálnym postihnutím.

Deň krivých zrkadiel prispieva už desať rokov k začleňovaniu ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti a zvyšuje toleranciu voči nim. Tento ročník je významný nielen výročím, ale aj tým, že Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR) sa podarilo odštartovať jedinečný projekt na Slovensku, a to Centrum prípravy a zamestnanosti ľudí s mentálnym postihnutím. Projekt je zameraný na vybudovanie vzdelávaco-rehabilitačného Centra Bivio“, približuje význam desiateho ročníka riaditeľka ZPMP v SR, PhDr. Iveta Mišová.

unnamed

V spomínanom Centre získajú ľudia s mentálnym postihnutím pracovné zručnosti a pripravia sa na plnohodnotný život. Dobudovanie Centra však vyžaduje nemalé financie, a preto ZPMP v SR vyhlásilo verejnú zbierku. Aj práve počas Dňa krivých zrkadiel budú v uliciach Bratislavy dobrovoľníci, ktorí za ľubovoľný príspevok budú rozdávať letáky a zrkadielka, ktoré pomaľovali ľudia s mentálnym postihnutím. Príspevok bude efektívne použitý na dobudovanie centra, kde sa ľudia s mentálnym postihnutím pripravia na trh práce a dostanú priestor k sebarealizácii.

Príďte sa s nami zabaviť a roztancujme mestá!

Akciu podporili: Ministerstvo kultúry SR, Nadácia Dalkia, Bratislava Staré mesto, Hlavné mesto Bratislava, Nadácia Krištáľové krídlo, Bigmedia, McDonald’s.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR je občianske združenie a vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky. Vzniklo v roku 1980, združuje 46 miestnych organizácií s počtom členov takmer 10 000 osôb na celom Slovensku. Hlavným cieľom ZPMP v SR je začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti.

Kontakty:

Zdroj: TS / Martina Jarolínová