Slovenská jazzová spoločnosť vyhlasuje súťažnú prehliadku

Slovenská jazzová spoločnosť vyhlasuje súťažnú prehliadku BOMBING

“Nové tváre slovenského jazzu 2015

1.Kolo

 • Odborná porota pod vedením Matúša Jakabčica na základe zaslaných prihlášok s nahrávkami vyberie finalistov. Prihláška zaslaná e-mailom príp. poštou musí obsahovať:
 • demo nahrávku max.10 min.,nemusí byť štúdiová, stačí ukážka formou MP3. V prípade mailom posielaných mp3 celkový rozsah príloh max. do 5MB !!!
 •  názov kapely, mesto z ktorého kapela pochádza
 • zoznam skladieb – poradie, názov, autori skladieb /pôvodná
 • tvorba nie je podmienkou
 •  mená členov skupiny, nástroj na ktorý hrajú, a dátum narodenia.
 • kontakt na leadra.

2.Kolo

 • Uskutoční sa dňa 29.11.2015 v Bratislave.
 • Vybrané skupiny sa predstavia živým vystúpením pred odbornou porotou.
 • SJS preplatí vybraným skupinám cestovné náklady a poskytne základné nástrojové vybavenie
 • Najlepšie skupiny, prípadne jednotlivci budú odmenení finančními cenami a diplomom.
 • Na záver prehliadky odborná porota vyhodnotí jednotlivé vystúpenia.
 • Uzávierka prihlášok je 2.11.2015
 • Ak skupina postúpi do finále, treba počítať s tým, že obsadenie skupiny musí byť totožné na nahrávke a na živom vystúpení /zmena obsadenia je možná len vo výnimočných prípadoch podľa posúdenia poroty.

Prihlášky posielajte na :

Poštová adresa:

 • na vyžiadanie mailom

facebook: https://www.facebook.com/pages/Nov%C3%A9-tv%C3%A1re-slovensk%C3%A9ho-jazzu/289609104387717?fref=ts

Zdroj: TS /Ovseníková Katarína/