Tag: Slovenská jazzová spoločnosť

Slovenská jazzová spoločnosť vyhlasuje súťažnú prehliadku

Slovenská jazzová spoločnosť vyhlasuje súťažnú prehliadku BOMBING

"Nové tváre slovenského jazzu 2015" 1.Kolo Odborná porota pod vedením Matúša Jakabčica na základe zaslaných prihlášok s nahrávkami vyberie finalistov. Prihláška zaslaná e-mailom príp. poštou musí obsahovať: demo nahrávku max.10 min.,nemusí byť štúdiová, stačí ukážka formou MP3. V prípade mailom posielaných mp3 celkový rozsah príloh max. do 5MB !!!  názov kapely, mesto z ktorého...