Príď vytvoriť obrovskú symbolickú eko-stopu na Pohode

Príď vytvoriť obrovskú symbolickú eko-stopu na Pohode BOMBING

V piatok o 13:00 na festivale Bažant Pohoda 2011 odštartujeme aktivitu, ktorej výsledkom bude obrovská symbolická eko-stopa. Každý človek svojím správaním zanecháva na Zemi nezmazateľnú ekologickú stopu. Namiesto zanechania stopy na prírode budú môcť návštevníci  pri veľkom kontajneri ENVI-PAK v sektore neziskoviek urobiť svoj odtlačok rúk a nôh a vytvorením symbolickej eko-stopy vyjadriť svoje odhodlanie správať sa priateľsky k životnému prostrediu. Tvorba eko-stopy bude prebiehať v piatok a v sobotu medzi 13:00 a 17:00. Na  odštartovaní tejto aktivity je očakávaná aj účasť čelných predstaviteľov Ministerstva životného  prostredia SR . Obrovská eko-stopa bude nainštalovaná a slávnostne odhalená v sobotu o 16:30.

Počas zanechávania odtlačkov si budú môcť návštevníci festivalu zmerať aj svoju ekologickú stopu a zistiť, či patria do kategórie EKO Boh, EKO sapiens alebo EKO vrah. Krátky test odhalí, či sa správajú priateľsky k životnému prostrediu. Za odovzdaný dotazník budú odmenení odznakom alebo nálepkou so svojím titulom. Z odovzdaných vyplnených dotazníkov budeme v sobotu o 16:30 žrebovať viac ako 70 cien. Zároveň vyhodnotíme, kto sú návštevníci tohto krásneho letného podujatia – veríme, že nimi sú len samí EKO bohovia a príslušníci druhu EKO sapiens. Svoj titul si budú môcť odniesť na nálepke alebo odznaku.

Už šiesty rok bude možné na festivale Bažant Pohoda triediť odpad. Okrem plastov, papiera a kovového odpadu sa po prvý krát bude triediť i biologicky rozložiteľný odpad – zvyšky jedla, šupy z ovocia a zeleniny a podobne. Na všetkých kontajneroch budú návštevníkov informovať prehľadné nálepky, aby nikto nezostal na pochybách, kam ktorý odpad patrí. Informácie o triedení odpadu budú i v stánkoch, pri nich totiž vzniká najviac odpadu – plastové poháre, fľaše, tácky a zvyšky jedla. Návštevníci, ktorí budú triediť odpad a stretnú pritom našich maskotov ZELENÝ BOD, budú odmenení svietiacim silikónovým náramkom.

 

PREKONÁME REKORD!

Veríme, že sa nám spoločne so zberovou spoločnosťou Sita Slovensko podarí prekonať minuloročný ustanovujúci rekord v množstve vytriedených plastov na jednom podujatí. Je to odvážny cieľ, veď v roku 2010 sa návštevníkom podarilo vyseparovať až 10,4 tony plastového odpadu.

ENVI-PAK nadviazal na myšlienku Priateľov Zeme z roku 2006 a už od roku 2007 na Pohode  zabezpečuje možnosť triediť odpad. Odpad, ktorého návštevníci festivalu za štyri dni vyprodukujú neúrekom, tak vďaka triedeniu nemusí všetok skončiť na skládke. Vytriedený papier, kovy, plasty i bioodpad poputujú k spracovateľom a budú ďalej prinášať osoh.

– koniec –


Oprávnenú organizáciu ENVI-PAK  založili priemyselné spoločnosti, aby prostredníctvom nej podporili zavedenie a zdokonalenie separovaného zberu odpadu v slovenských obciach a mestách. Podľa platnej európskej legislatívy sú členské krajiny EÚ povinné do roku 2012 zabezpečiť prísne ciele recyklácie: na Slovensku ich plneniu napomáha od roka 2003 oprávnená organizácia ENVI-PAK.  Priemysel (tzv. povinné osoby) založil túto spoločnosť na splnenie záväzkov o obaloch a odpadoch z obalov. Na splnenie tohto cieľa zhromažďuje oprávnená organizácia ENVI-PAK finančné prostriedky od povinných osôb (týka sa celého obalového reťazca: výrobcov obalov, baličov, plničov, dovozcov a čiastočne aj obchodnej siete). Z týchto prostriedkov finančne podporuje systémy zberu a triedenia komunálnych odpadov v obciach tak, aby bola dosiahnutá požadovaná miera zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov.

Oprávnená organizáciu ENVI-PAK je ako akcionár spoločnosti PRO EUROPE exkluzívnym držiteľom licencie na používanie ochrannej známky ZELENÝ BOD na Slovensku. ZELENÝ BOD je registrovaná ochranná známka. Jej umiestnenie na obaloch výrobkov informuje, že výrobca sa spolupodieľa na rozvoji systému ZELENÝ BOD, ktorý je najrozšírenejším spôsobom zabezpečovania využitia druhotných surovín pochádzajúcich z komunálneho odpadu v Európe. Podnikatelia, ktorí majú právo používať ochrannú známku ZELENÝ BOD a umiestňujú ju na obaly svojich výrobkov, takýmto spôsobom deklarujú svoj pozitívny prístup k životnému prostrediu a zapojenie sa do systému ZELENÝ BOD.