Na znak spolupatričnosti most v Trenčíne zažiari farbami dúhy   

duhovy most

Podpísané kultúrne a občianske organizácie, umelecké zoskupenia a jednotlivci z trenčianskeho regiónu na znak sústrasti rodinám zavraždených Juraja a Matúša a na znak vyjadrenia podpory LGBTI+ ľuďom v nedeľu 27. novembra 2022 od 18:00 do 22:00 nasvietia starý železničný most v Trenčíne do farieb dúhy. 

Vražda Juraja a Matúša nás hlboko zasiahla. Uvedomenie, že Slovensko je krajinou, kde sa LGBTI+ ľudia obávajú o svoj život a stali sa terčom pre tých, ktorí hľadajú dôvody na fyzické a verbálne násilie, by malo zatriasť celou našou spoločnosťou. Tento stav považujeme za neakceptovateľný v slobodnej demokracii založenej na rešpektovaní základných ľudských práv každého. Rozhodli sme sa na záver iniciatívy Slovenskej Teplárne, ktorú organizuje festival Pohoda, tichým vizuálnym aktom vyjadriť sústrasť blízkym Juraja a Matúša, podporu LGBTI+ ľuďom a túžbu po bezpečí, slobode a rovnosti pre všetkých.

Hlavným zmyslom nielen Európskeho hlavného mesta kultúry, ale aj kultúry celkovo, je vytvárať prostredie, v ktorom sú vítaní všetci bez ohľadu na národnosť, vierovyznanie, zdravotný stav, sociálno-ekonomické postavenie, či sexuálnu orientáciu. Všetky umelecké žánre majú silu posilňovať princípy rovnosti, inklúzie, demokracie a súdržnosti.   

Otvorené a prijímajúce mesto je však práca nás všetkých. Apelujeme na to, aby všetky priestory v Trenčíne a trenčianskom regióne boli pre každého. Spýtajme sa samých seba, čo môžeme spraviť preto, aby naša firma, organizácia, škola, úrad, kaviareň či verejný priestor, kde sa stretávame, boli bezpečné pre všetkých? Čo môžeme spraviť preto, aby sa tu každý cítil prijatý a vnímal, že sem patrí? Pomôže nám k tomu kultúra svojimi aktivitami, ale aj naše každodenné akty láskavosti, záujmu, prijatia a otvorenosti. 

Pridávame sa tak k iniciatíve Slovenská Tepláreň, ktorú organizuje festival Pohoda. Zapojilo sa do nej viac ako 600 subjektov – umelcov a umelkýň, priestorov, festivalov, organizácií a inštitúcií, ktoré organizujú po Slovensku viac ako 170 podujatí rôznych žánrov od koncertov, diskusií,  premietania filmov, cez čítačky literárnych diel, divadelné predstavenia a nechýba ani vizuálne umenie.  

Do zoznamu signatárov sa môžu aj naďalej zapojiť organizácie aj jednotlivci z trenčianskeho regiónu tu: https://forms.gle/xTGd2ufxnPBiiGPi9.

Zoznam signatárov už teraz obsahuje viac ako 100 subjektov. Ide o kultúrne a občianske organizácie, priestory, festivaly, umelecké zoskupenia, firmy aj jednotlivcov z trenčianskeho regiónu a okolia. Zoznam priebežne dopĺňame tu: https://www.trencin2026.sk/post/most-zaziari-farbami-duhy

Trenčín 2026
Klub Lúč
Deadred Records
Vinyl lab
Artkino Metro
Mgr. Zuzana Mišáková DiS.art Mestské divadlo Trenčín 
Bez ladu a skladu
Autumnist
Nina Kohout
Captain Slice
Men at sound
Coffee Sheep
Dogma Divadlo
FS Nadšenci
FS Vršatec
Housemusic.sk
Wichitawacs
Film Square Festival
Braňo Jóbus
Abusus
Vrbovskí víťazi
Karpatské chrbáty
Fork Season
Priestor
Hlava 5
Pucle
Boris Vitázek
Bulp
FestArt
Kultúrne centrum Aktivity, o. z.
Světluše Rajnincová
Alena Karasová
Voices
Juraj Benda
Fallgrapp
Experimentálna inštitúcia wash-ed
PhDr. Oľga Hodálová, predsedníčka ŽNO TN
Synagoga Trenčín OZ
Anna Jančová 
TRAKT
CHVM
Gympelrock
Chris Ellys
Veronika Kostková
Rozhranie – acoustic sessions
Mišák Štramák
Uhol dopadu
Klub za rampami
KC Cooltajner 
World Wine Gallery
Analogrunner
Random Choices
Čili&cin’cin TN
Ži:va BnB
Trenčianska nadácia
Clicque
Matúš Oravec
Richard Ščepko
Trenčín na korze
Fleck community
HALA
Čierne na bielom
Neformálne združenie vonzoskrine
DASATO Academy (I AMbitious) 
Terézia Mihalovič Lukáčová 
Petronela Halamová
Radka Nedomová
Elýščitat
Slow.
Martin Petrík
Patrik Žák
Veronika Žák Sučanská
Peter Šurik
Marta Šuriková
Markéta Rajnincová
Valter Rajninec
Eloqua, s.r.o.
Amadeus Music Bar
Matwe
SPFM
Veget
Dokola swap 
Zero waste Trenčín
Teleso
Lena Knappová 
Boďa tattoo
Spoločnosť Jaromíra Krejcara
HMOTA | Časopis mladých ľudí
Horyzonty
Nuba Gallery, Púchov
Zaži Trenčín OZ
Vlado Kulíšek
Juraj Majerský
Podivný barón 
Barbora Kresánková
Lujza Lehocká
Pavol Seriš
Mgr. Richard Medal Centrum environmentálnych aktivít
Soňa Pekarovičová CentrumDys
DIVO občasné združenie, o. z.
Hviezdne noci
Adam Babjak 
Barbora Babjaková
HTT, s. r. o.
Peter Štuller
Viky Štuller
Ján H. Blicha 
Vý Stavoprojekt
The Youniverse
Arta Piešťany
FOR MAAT
Bezobalis

www.trencin2026.eu

Zdroj: TS Trenčín 2026