ENVI-PAK bude na Pohode triediť odpad

SPOMIENKA NA ROČNÍK 2009 BOMBING

 ENVI-PAK bude na Pohode motivovať návštevníkov k zodpovednému triedeniu odpadu. Spoločne sa pokúsime o REKORD v množstve vyseparovaného plastu !!!!!!!Triedenie odpadu na festivale Pohoda môže byť korunované oficiálnym slovenským rekordom. Oprávnená organizácia ENVI-PAK spoločne so zberovou spoločnosťou Sita Slovensko sa už tento víkend na letisku pri Trenčíne spoločne s návštevníkmi festivalu pokúsia dosiahnuť oficiálny slovenský rekord v množstve vyseparovaného plastu na jednom podujatí. Priamo počas konania festivalu budú neprehliadnuteľné „hliadky ZELENÝ BOD“ odmeňovať tých, ktorí budú nakladať s odpadom správne a budú ho triediť. Tých, ktorí nebudú v triedení poriadni, budú motivovať k tomu, aby na separovanie odpadu, ktoré neodmysliteľne patrí k modernej a zodpovednej spoločnosti, nezabúdali ani počas oddychových aktivít.

Separovanie odpadu na festivale Pohoda je už štvrtý rok možné vďaka oprávnenej organizácii ENVI-PAK. „Množstvo vytriedeného odpadu na festivale každým rokom rastie, preto sú vyhliadky na rekord naozaj optimistické. Tešíme sa, že vzdelávacie a výchovné aktivity, ktoré sú pre ENVI-PAK jednou z priorít, už prinášajú svoje ovocie a triedenie odpadu sa stáva pre ľudí prirodzeným,“ hovorí Hana Nováková, generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK. Na miestach, kde sa stretáva množstvo ľudí (napríklad na festivale Pohoda, kde sa ich počas troch dní stretne až 30 000) vznikne naozaj nesmierne množstvo odpadu – v roku 2009 až viac než 76 ton. Veľké množstvo tohto odpadu však môže byť vytriedené a následne spracované ako druhotná surovina, čo šetrí vzácne prírodné zdroje.

Počas piatka a soboty medzi 13,00 a 17,00 hod. budú môcť návštevníci v sektore neziskových organizácií pri obrovskom kontajneri tipovať, koľko kilogramov plastového odpadu sa na tohtoročnej Pohode vytriedi. Tip, ktorý sa najviac priblíži k výsledku, vyhrá horský bicykel. (Výber ceny je symbolický – na výrobu rámu horského bicykla totiž stačí 670 hliníkových plechoviek.)

Súčasťou rekordu budú všetky plasty vyseparované počas festivalu – každý kontajner na plasty sa bude počítať. Najviac odpadu na Pohode už tradične tvoria plasty, zberová spoločnosť na ne preto vyčlenila až 210 kontajnerov s celkovým objemom 153 600 litrov. Plastový odpad zo všetkých kontajnerov sa po skončení festivalu odváži a oficiálni arbitri slovenských rekordov vyhodnotia, či sa dosiahol oficiálny slovenský rekord.

Okrem plastov bude na festivale možné triediť i kovový a papierový odpad. Pripravených je 42 kontajnerov spoločných pre papier a kov, ktoré majú spolu objem 20 400 litrov. Po odvezení z festivalu sa tento odpad dotriedi na triediacej linke. „Naozaj dôverujeme návštevníkom v ich ochote triediť na festivale odpad. Dôkazom je i to, že na ostatný odpad, ktorý sa nevytriedi, sme vyčlenili len 180 kusov malých 120 litrových kontajnerov,“ verí prokurista zberovej spoločnosti Sita Slovensko, Roman Rabiňák. Nálepky na každom z kontajnerov budú zrozumiteľne inštruovať, aký typ odpadu do konkrétneho kontajnera patrí.

Okrem možnosti triediť odpad budú mať ľudia príležitosť poradiť sa o separovaní odpadu u nich doma, maskoti v podobe ochrannej známky ZELENÝ BOD i hostesky budú ochotne informovať a odpovedať na otázky hostí festivalu.

– koniec –

Oprávnenú organizáciu ENVI-PAK  založili priemyselné spoločnosti, aby prostredníctvom nej podporili zavedenie a zdokonalenie separovaného zberu odpadu v slovenských obciach a mestách. Podľa platnej európskej legislatívy sú členské krajiny EÚ povinné do roku 2012 zabezpečiť prísne ciele recyklácie: na Slovensku ich plneniu napomáha od roka 2003 oprávnená organizácia ENVI-PAK.  Priemysel (tzv. povinné osoby) založil túto spoločnosť na splnenie záväzkov o obaloch a odpadoch z obalov. Na splnenie tohto cieľa zhromažďuje oprávnená organizácia ENVI-PAK finančné prostriedky od povinných osôb (týka sa celého obalového reťazca: výrobcov obalov, baličov, plničov, dovozcov a čiastočne aj obchodnej siete). Z týchto prostriedkov finančne podporuje prostredníctvom zberových spoločností systémy zberu a triedenia komunálnych odpadov v obciach tak, aby bola dosiahnutá požadovaná miera zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov.

Oprávnená organizáciu ENVI-PAK je ako akcionár spoločnosti PRO EUROPE exkluzívnym držiteľom licencie na používanie ochrannej známky ZELENÝ BOD na Slovensku. ZELENÝ BOD je registrovaná ochranná známka. Jej umiestnenie na obaloch výrobkov informuje, že výrobca sa spolupodieľa na rozvoji systému ZELENÝ BOD, ktorý je najrozšírenejším spôsobom zabezpečovania využitia druhotných surovín pochádzajúcich z komunálneho odpadu v Európe. Podnikatelia, ktorí majú právo používať ochrannú známku ZELENÝ BOD a umiestňujú ju na obaly svojich výrobkov, takýmto spôsobom deklarujú svoj pozitívny prístup k životnému prostrediu a zapojenie sa do systému ZELENÝ BOD.

Pre ďalšie informácie kontaktujte:

PR & Project Manager ENVI-PAK

Mgr. Katarína Kretter

Tel.: +421 2 333 227 50

Mobil: +421 903 191 888

kretter@envipak.sk