Tag: KlezMORE Festival

15th KlezMORE Festival Vienna & Bratislava

15th KlezMORE Festival A5 Daniela bez spadavok

Na piatom pokračovaní bratislavského festivalu KlezMORE sa opäť predstavia výnimočné projekty súčasnej (nielen) klezmer scény. „Aj na tohtoročnom, jubilejnom pätnástom, ročníku viedensko-bratislavského festivalu KlezMORE sa predstavia výnimočné projekty súčasnej (nielen) klezmer scény“, uvádza Andrej Werner, jeden z organizátorov festivalu. Podujatie s veľavravným názvom KlezMORE patriace medzi najväčšie na svete festivaly tohto žánru...