Projekt HRANA zverejnil prvú novinku z netrpezlivo očakávaného druhého albumu Mareka Brezovského

Hrana zaznie v Bratislave a Košiciach v spojení so sláčikovým Mucha Quartet BOMBING 1

Aktuálna novinka s názvom Trocha radosti pokračuje v odkaze na tvorbu hudobného skladateľa a klaviristu Mareka Brezovského. Kompozícia sa objaví na pripravovanom a dlhoočakávanom druhom albume Projektu HRANA. Skladbu, ktorá v sobotu 15. apríla pripomenula výročie narodenia Brezovského, sprevádza originálne vizuálne stvárnenie.

Pri písaní textov k skladbám v tomto projekte je vždy určujúca atmosféra, ktorú v nás hudba vyvoláva. Aj v tomto prípade sme sa ňou nechali inšpirovať, a zároveň v nej zostal fragment Marekovho nápadu „Trocha radosti“. Podľa tohto fragmentu je skladba aj pomenovaná. Je reakciou na komplex mnohých vecí, ktoré nás dnes obklopujú a ovplyvňujú. Je v nej vyjadrený pocit, názor a snáď z nej jasne preráža osobný postoj – hudobne aj textovo. Som presvedčená, že mnohé veci, ktoré človek robí, sú – a môžu byť – otázkou osobného rozhodnutia,“ hovorí Mirka Brezovská, ktorá vytvorila texty k viacerým skladbám Projektu HRANA. Podľa nej by sa Marek Brezovský so skladbou aj jej vizuálnym stvárnením, ktorý vytvorili Marián Vredík a Vladimíra Hradecká, stotožňoval. „Človek sa, samozrejme, vyvíja, ale vždy buduje na nejakom základe, ktorý v sebe nosí. Myslím, že klip aj text stavajú na tomto základe. Mimochodom, je zvláštne, ako presne tá muzika korešponduje s dnešnou dobou.

Skľúčenosť ako čierne rúry

Táto pieseň ma zaujala hlavne svojou pestrosťou, energiou a rytmikou, preto sme už na začiatku pracovali s formálnou rôznorodosťou, čo sa napokon pretavilo do kombinácie animovaných pasáži s hranými, a niekoľko záberov má dokumentárny charakter. Taktiež sme sa pohrali s farbou, ktorá túto rôznorodosť prepája. Idea vychádzala z textu, teda túžby jedinca vymaniť sa z umelého prostredia, ktoré ho zužuje. Na to sa postupne nabalil príbeh klipu,“ približuje výtvarník Marián Vredík, ktorého dopĺňa filmárka Vladimíra Hradecká: „Text piesne sme sa snažili prerozprávať tak, aby nepôsobil prvoplánovo, kŕčovito. K tomu nám dopomohli dva výrazové prostriedky filmu, a to striedanie animácie s hranou tvorbou. Ako metaforu na skľúčenosť, umelé prostredie sietí, sme po dlhších úvahách zvolili čierne rúry, do ktorých sa postava v klipe postupne zamotáva. Rúry zároveň slúžia ako prepájací prvok medzi animáciou a hranými scénami.

Stvárnenie sa páči aj hudobnému producentovi Oskarovi Rózsovi, ktorý nechal tvorcom voľné ruky. „V úvode spolupráce sme si zosynchronizovali náhľad na vec, a potom som to nechal výlučne na tvorcov. Video stopa sa mi páči, mám rád ich rukopis a Vredíkove nečakané metafory rezonujú s mojím videním.“ Hneď po scenári vznikli animované časti, ktorá načrtli základnú štruktúry klipu. Hrané scény sa snímali na viacerých lokalitách v hlavnom meste. „Nakrúcali sme napríklad v prirodzenom prostredí Miletičky. Počas nakrúcania sme sa rozhodli zapojiť do výsledného vizuálu aj bežných návštevníkov trhoviska, ktorí dotvárali atmosféru,“ dodáva Hradecká.

Cenné obohatenie pre milovníkov Brezovského hudby

Trocha radosti sa objaví medzi jedenástimi piesňami na pripravovanom albume Projektu HRANA. „Budú to Marekove kompozície zachované z jeho pôvodných domácich nahrávok. Album je spojením rýdzosti Brezovského hudobného vyjadrenia s aktuálnym umeleckým potenciálom tvorcov. Ako druhý a jediný ďalší zdroj umeleckej tvorby výnimočného skladateľa bude bezpochyby cenným obohatením milovníkov jeho hudby,“ dodáva Oskar Rózsa. Album Hrana vznikol na podnet Oskara Rózsu v roku 1999.

Zdroj: TS / Soňa Hrúziková