P R E D P R E D A J N A B A Ž A N T P O H O D U 2 0 1 2 S A Z A Č N E U Ž 1. S E P T E M B R A

ENVI-PAK spoločne s návštevníkmi festivalu Pohoda vytvoril obrovskú eko-stopu BOMBING

Už 1. septembra sa začne predpredaj vstupeniek na šestnásty ročník letného festival Bažant Pohoda 2012, ktorý sa uskutoční 5., 6. a 7. júla 2012. Cieľom organizačného štábu Agentúry Pohoda je udržať festival na trenčianskom letisku. Pätnásty ročník Bažant Pohody sa vypredal už desať dní pred jeho začiatkom, rovnako sa priamo počas festivalu vypredala kompletná limitovaná séria 999 permanentiek na rok 2012.

Po skúsenostiach z minulých rokov sa organizátori rozhodli nepredávať jednodňové vstupenky na sobotu, keďže bol o ne len minimálny záujem. Nový bude aj systém predpredaja – ceny permanentiek sa nebudú meniť len podľa dátumu, ale aj podľa počtu predaných kusov.

Prvých 3000 kusov permanentiek alebo do 15. decembra 2011 bude stáť 59 eur, ďalších 5000 kusov alebo do 15. februára 2012 bude za cenu 69 eur. Po vypredaní 8000 kusov permanentiek alebo od 16. februára 2012 bude ich cena 85 eur. Priamo na mieste sa budú vstupenky predávať za 99 eur, samozrejme, len v prípade, že sa nevypredajú už v predpredaji. Kapacita festivalu zostáva 30 tisíc ľudí.

Deti do 12 rokov (vrátane) budú mať už tradične vstup zdarma, no len v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu a s dokladom o veku dieťaťa, ideálna je karta poistenca, ktorú by mal mať každý pri sebe. Organizátori aj tento rok vychádzajú v ústrety držiteľom preukazov ZŤP a ZŤP-S, ktorí si budú môcť kúpiť permanentky za jednotnú cenu 44 eur. V ponuke bude aj dvojlístok pre držiteľa preukazu ZŤP-S a jeho sprievodcu za 69 eur. Oba typy týchto zvýhodnených vstupeniek budú k dispozícii už v predpredaji. Vstup pre držiteľov takýchto permanentiek bude možný len cez špeciálny vchod s platným preukazom ZŤP alebo ZŤP-S a dokladom totožnosti, v prípade dvojlístka musia obe osoby vstúpiť do festivalového areálu spoločne. V prípade, že bude festival vypredaný v predstihu, nebudú sa dať na mieste zakúpiť ani lístky pre držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP-S.

 

 

Rovnako sa začína aj predpredaj parkovného, do 4. júla 2012 bude stáť 9 eur, na mieste sa bude za parkovanie na trenčianskom letisku platiť 25 eur. Parkovné pre karavany bude stáť v predpredaji 25 a na mieste 39 eur.

 

 

 

Vzhľadom na každoročnú skúsenosť s falšovaním lístkov upozorňujeme návštevníkov, aby si lístky kupovali iba na stránke organizátora festivalu www.pohodafestival.sk a www.pohodashop.sk, v sieti Ticketportal a v oficiálnych predajných miestach, ktoré sú zverejnené na stránke organizátora. Predajne lístkov na festivale sa budú nachádzať na oboch vchodoch pre verejnosť, t. j. pri vchode od obce Opatovce – vchod pre automobilistov, i pri vchode z mestskej časti Trenčín Nozdrkovce – vchod pre peších. V prípade, že sa vstupenky vypredajú v predstihu, ako tomu bolo v roku 2011, sa na mieste už nebudú predávať žiadne vstupenky – permanentky ani lístky pre držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP-S. Upozorňujeme záujemcov, aby vstupenky kupovali iba za ceny uvedené na lístkoch. Lístky sú proti falšovaniu chránené viacerými voľným okom neviditeľnými ochrannými prvkami. Čiarové kódy lístkov budú na vstupe kontrolované čítačkami. Falošné lístky nebudú akceptované, pričom za vzniknutú škodu je zodpovedný návštevník. Po vstupe na festival dostane návštevník náramok – identifikáciu. Ďakujeme za porozumenie všetkým, ktorí si kupujú platné vstupenky.

Viac informácií o festival Bažant Pohoda nájdete na www.pohodafestival.sk.