Koncert Na kolesách … TOUR 2010 – Smolenice – 22 augusta

Koncert Na kolesách ... TOUR 2010 - Smolenice - 22 augusta BOMBING

Na kolesách proti rakovine – existuje na Slovensku ešte nezištná pomoc? Vďaka tejto kampani sa podarilo zakúpiť niekoľko prístrojov na výskum rakoviny. Chcú ľudia ešte pomáhať? Zapojenie sa do pohybovej aktivity – prevencia nádorovým ochoreniam.  SYMBOLICKÁ JAZDA
Prvá nesúťažná forma je pre každého účastníka bez rozdielu veku a to absolvovanie vytýčenej trate na ľubovoľnom nemotorovom kolieskovom prostriedku. Táto aktivita sa uskutoční v približne 60-tich mestách a obciach Slovenska. Termíny a miesta konania podujatia
* POHYBOVÁ AKTIVITA Druhá forma je tiež určená pre ľudí všetkých vekových kategórii. SPV zavíta do vybraných miest s cyklo a veslovacími trenažérmi. Okoloidúci ľudia sa môžu pridať do tejto aktivity a tým aktívne bojovať proti rakovine.
* SIEŤ BENEFIČNÝCH KONCERTOV V rámci tohtoročného projektu sa uskutoční i sieť štyroch veľkých benefičných koncertov, na ktorých vystúpia populárne osobnosti, speváci, tanečníci a to bez nároku na honorár, čím podporia boj proti rakovine na Slovensku. Termíny benefičných koncertov.
* DOBROVOĽNÝ PRÍSPEVOK DO VEREJNEJ ZBIERKY Verejná zbierka schválená Ministerstvom vnútra pod číslom SVS-233004-2009/05042.

Boj proti rakovine môžete podporiť aj:
Ľubovoľným príspevkom do označených pokladničiek v mieste konania podujatia.
Ľubovoľným vkladom alebo bankovým prevodom na účet verejnej zbierky číslo 4001198272/7500 vedenom v ČSOB, a.s.
Zaslaním prázdnej SMS v hodnote 1 EURO na číslo 876 v sieti Orange Slovensko. (Suma 1 EURO je konečná, Orange Slovensko odvedie na zbierku 100% tejto sumy a samotné zaslanie SMS správy zákazníkovi nespoplatňuje.)

Na koncerte v Smoleniciach vystúpia:
Aferas, Domi, Miroslav Mirga, Dominika Mirgova Lazaro, Denis Lacho, Campana Batucada, Monika Bagarová, Robo Opatovský, Otto Weiter, Andrea Uhríková, Zdenka Predná, Žena z lesoparku, Aya, Vidiek, Mukatado, T.O.P. crew.

Sprievodný program:
vystúpenia tanečnej skupiny Swing, TK Elegance a Peter Vidašič, štart teplovzdušného balóna, nafukovacie hrady, trampolíny, program pre deti, stacionárne bicykle, veslovaci…e trenažéri a ďalšie prekvapenia.

Moderujú Dominika Mirgová a Richard Herrgott