30-ty ročník súťaže “Nové tváre slovenského jazzu 2016”

30-ty ročník súťaže "Nové tváre slovenského jazzu 2016" BOMBING

Tak ako každý rok, tak aj tento, vyhlasuje Slovenská jazzová spoločnosť (SJS) súťažnú prehliadku “Nové tváre slovenského jazzu 2016” – ide o jubilejný 30. ročník súťažnej prehliadky! Odborná porota pod vedením Matúša Jakabčica na základe zaslaných prihlášok s nahrávkami vyberie skupiny, prípadne sólistov, ktorí postúpia do finále a zúčastnia sa súťažnej prehliadky. SJS preplatí vybratým skupinám cestovné. Na záver prehliadky odborná porota vyhodnotí jednotlivé vystúpenia. Najlepšie skupiny, prípadne jednotlivci budú odmenení finančnými cenami.

Finále súťaže sa uskutoční 27.11.2016 v Bratislave.

1. Kolo

Odborná porota pod vedením Matúša Jakabčica na základe zaslaných prihlášok s nahrávkami vyberie finalistov. Prihláška zaslaná e-mailom, príp. poštou musí obsahovať:

  • demo nahrávku max. 10 min., nemusí byť štúdiová, stačí ukážka formou MP3. V prípade mailom posielaných mp3 celkový rozsah príloh max. do 5MB!!!
  • názov kapely, mesto z ktorého kapela pochádza,
  • zoznam skladieb – poradie, názov,  autori skladieb (pôvodná tvorba nie je podmienkou),
  • mená členov skupiny, nástroj, na ktorý hrajú, a dátum narodenia,
  • kontakt na leadra.

2. Kolo  – finále

Uskutoční sa dňa 27.11.2016 v Bratislave. Vybrané skupiny sa predstavia živým vystúpením pred odbornou porotou. SJS preplatí vybraným skupinám cestovné náklady a poskytne základné nástrojové vybavenie. Najlepšie skupiny, prípadne jednotlivci budú odmenení finančnými cenami a diplomom. Na záver prehliadky odborná porota vyhodnotí jednotlivé vystúpenia.

Uzávierka prihlášok je 1.11.2016

Ak skupina postúpi do finále, treba počítať s tým, že obsadenie skupiny musí byť totožné na nahrávke a na živom vystúpení (zmena obsadenia je možná  len vo výnimočných prípadoch podľa posúdenia poroty).

Prihlášky posielajte na :

  • e-mail: sjs@gti.sk
  • Poštová adresa: na vyžiadanie mailom