Večer poézie v Panta Rhei

Poézia je dôležitou súčasťou literatúry. Za posledné roky sa poézia stala trochu viac zanedbávanou. Na Večeri poézie v Panta Rhei v Bratislave sa nám 2. mája predstavili dvaja súčasní poeti: textárka, pesničkárka a držiteľka Ceny Rudolfa Fabryho – Soňa Ferencová a rozhlasový redaktor, prekladateľ Marián Šidlík. Podujatie moderoval Dado Nagy.

Soňa Ferencová nám predstavila svoju knihu „Objímanie letokruhov“. Knižka s týmto názvom obsahuje mnoho tém: problém ženskej generácie, ktorá sa vyrovnáva so svojou odmietavosťou voči vážnym vzťahom a hľadá stratenú rovnováhu medzi osobným a partnerským životom, fenomén konca európskeho civilizačného boomu, revolta voči dnešnému zautomatizovanému vnímaniu ľudského života, ubúdanie emocionality u človeka ako biologického druhu, vnútorný svet umelcov a otázka umeleckej pravdivosti, aktuálny ekologický problém zvukového smogu, ireálnosť čisto rozumového vnímania javov vôkol seba, téma nenaplnenej lásky… Autorka v básňach využíva prírodné motívy, motívy smútku, času, zvukové motívy, motívy kozmu, osudovosti, ale i obrazy z každodenného života. V samotnom závere knihy napokon tlmočí pocity svojich rovesníkov – sídliskovej mládeže deväťdesiatych rokov – nazývajúc ich panelovými deťmi…

Marián Šidlík rozprával o svojej najnovšej zbierke básní, ktorá sa volá „Len tu žiť“. Ako sám autor povedal, tieto jeho básne pochádzajú z obdobia 2006 – 2012. Rozvíja v nich svoju svojráznu a decentnú poetiku, zachytáva rytmicky plynúce okamihy často prežívané vo vzťahu k nežnému pohlaviu. Pravdaže všeličo v nich zostáva nezodpovedané. Z autorovej tvorby možno vytušiť aj inšpirácie japonskou či čínskou básnickou tradíciou. A k týmto básňam, hoci na prvý pohľad pôsobia priamočiaro, je potrebné sa vracať a čítať ich nanovo, aby odhalili ďalšie súvislosti.

Okrem tejto zbierky mu už vyšli zbierky básní Dospelosť na splátky, Sny pod kontrolou, Smutný augur, Na milosť a nemilosť, dve verzie prekladu Havrana od Edgara Allana Poea a prekladá prózu a poéziu aj pre deti Riekanky a hojdanky Macka Puf.

Počas besedy nám autori zarecitovali pár svojich básní a okrem toho Soňa Ferencová zahrala a zaspievala pár svojich piesní. Na Večeri poézie v Panta Rhei sa zúčastnilo okolo 20 ľudí.

 

Autor: Ľuboš Drozd