Tag: Public art festival contest 2016

Pohoda hľadá spoluautorov festivalu / Public art festival contest 2016

Pohoda hľadá spoluautorov festivalu / Public art festival contest 2016 BOMBING

Festival Pohoda v spolupráci s o.z ARCHIMERA vyhlasuje druhý ročník Public Art Festival Contest. Súťaž je zameraná na umenie vhodné do priestoru festivalu. Umelci z krajín vyšehradskej štvorky môžu do 9. mája posielať svoje výtvarné projekty. Víťazi dostanú 1000 € na realizáciu svojich diel na 20. ročníku festivalu Pohoda. Výzva...