Katka Winterová, Vec, SuperCrooo & Moja reč – Dávej bacha