looptroop

Uprising sa blíži, tešia sa nielen fanúšikovia ale aj účinkujúci! BOMBING