event_soboty_GLENDA

Kubánska hudobníčka Glenda je opäť na Slovensku, v sobotu vystúpi v nitrianskom Mariatchi BOMBING 1

Kubánska hudobníčka Glenda je opäť na Slovensku, v sobotu vystúpi v nitrianskom Mariatchi BOMBING 1