31-po stopach beznoheho serifa

31 -  po stopách beznohého šerifa  *** DOWNLOAD** BOMBING