14.3.2001 Tri Tvorivé Tvory – 3T v Nu Spirit Clube

14.3.2001 Tri Tvorivé Tvory – 3T v Nu Spirit Clube BOMBING

Už podruhý krát v pondelok privítame v Nu Spirit Clube 3T, improvizačnú skupinu troch hercov, ktorí si užívajú adrenalín na javisku. Tvoria ju Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Puchovský a Stano Staško. Improvizácii sa venujú ako výslednému divadelnému tvaru a vždy v komunikácii s divákom. Predstavenia sa tak stávajú interaktívnymi, kde divák určí smerovanie deja, alebo ho v procese pozmení. 3T improvizácia je v značnej miere situačná. Znamená to, že humor ktorý produkujú vzniká priamo na javisku. Často ním prekvapujú aj seba samých. Pri každom predstavení vytvárame novú a nepredvídateľnú divadelnú hru, čo v praxi znamená, že vytvárajú dej, postavy, prostredie… priamo pred divákmi na tému, ktorú si zvolia oni. Každé predstavenie je spoločné dobrodružstvo hercov a divákov, cesta do krajiny fantázie a temných zákutí ľudskej predstavivosti. Neplatia tu žiadne obmedzenia, spracúvame vlastné skúsenosti i spontánne podnety do autentického príbehu. Divadelná improvizácia je umelecký tvar natoľko citlivý, že do hry vstupujú i nálady a pocity divákov, a predstavenie sa tak stáva naozaj spoločným dielom. Je premiérou a derniérou zároveň, ide teda o neopakovateľný zážitok z tvorivého procesu a vzniku predstavenia priamo pred vašimi očami. Predstavenie trvá cca 90 min a skladá sa z viacerých skatchov. Každý z nich je svojským spôsobom improvizácie. Improvizáciou bavia 3T divákov humorom, ktorý vzniká priamo na javisku a na ich podnet. A to rôznymi formami:

1. Diváci napíšu pri vstupe akúkoľvek tému, ktorú si herci vylosujú.

3. Text, ktorý sa herci snažia oživiť.

4. Pár záchytných, aj zdanlivo nesúvisiacich bodov príbehu, kde sa 3T snažia vytvoriť jednu dejovú líniu.

5. Témy ako skomoleniny známych filmov, či rozprávok, prípadne športové odvetvie.

6. Pohybová improvizácia na danú tému.

7. Slovná improvizácia: – klasická komunikácia.

8. Veršovaná komunikácia, poprípade spievaná.

9. hudobná improvizácia, ktorá doprevádza a dopĺňa akúkoľvek inú: – reprodukovaná ( CD nosiče ) – akustická ( gitara, klavír, perkusie)

10. improvizácia s predmetom: – predmet sa v rukách hercov mení, nadobúda asociatívne významy a práve okolo neho sa vytvára príbeh.

11. „dabovaná“: – herec, ktorý hrá nejaký príbeh je dabovaný. Teda slová aj zvuky mu vytvára kolega. Herec musí reagovať na podnety ktoré dostáva, ale aj naopak stáva sa inšpiráciou pre toho, kto dabuje.

12. Prostredie, miesto: jednoducho sa určí, kde sa odohráva príbeh. To sa stáva inšpiráciou pre improvizáciu

13. Tkzvané vedenie kolegov tak, že jeden je v pozícii Deus ex machina, keď v komunikácii s divákom zadáva okolnosti kolegom. Táto pozícia sa môže striedať.